Creating business through circular design

De circulaire economie geeft uitdagingen én kansen! CIRCO helpt ondernemers en creatieve professionals producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen. EditieM heeft video’s van aan aantal bedrijven die de Tracks van CIRCO hebben gevolgd.

Meer informatie op https://www.circonl.nl